Zoek
Sluit dit zoekvak.

Menu

Flevocampus is partner van Stad van de Toekomst

Flevocampus is de nieuwe samenwerkingspartner van Stad van de Toekomst. De samenwerking werd vrijdagmiddag 16 juni bekrachtigd in de wijk Hortus in Almere. ‘Het is belangrijk en interessant om kennis uit te wisselen op thema’s als gebiedsontwikkeling en voedselvoorziening’, zegt Lenno Munnikes, directeur van Flevo Campus.

Flevo Campus is een kennisplatform dat zich richt op stedelijke voedselvraagstukken. De campus zoekt samen met partners naar oplossingen voor stedelijke voedselvraagstukken, door middel van onderzoek, innovaties en experimenten.

‘Door samen na te denken, creatieve oplossingen te vinden én aan de slag te gaan, maken we impact. De integrale aanpak en het uitwisselen van kennis van Stad van de Toekomst spreekt ons erg aan’, zegt hij. ‘Na de zomer gaan we met studenten aan de slag met een opdracht en starten we met gastcolleges.’

Rik Meerema, directeur van Aeres MBO en penvoerder van Stad van de Toekomst: ‘Samen met Flevo Campus én andere partners versterken we de inhoud van het mbo-onderwijs. Dat is ontzettend belangrijk. De wereld en technologieën veranderen snel en dit vraagt nieuwe kennis en vaardigheden. Samen spelen we in op de maatschappelijke opgave om te komen tot ecologische, sociale en economisch duurzame steden.’

Partners denken mee over de invulling van het onderwijs, stellen hun bedrijf of organisatie open voor studenten, dragen relevante opdrachten aan en geven bijvoorbeeld gastlessen. ‘Ook kunnen partners ervoor kiezen om een expertrol te vervullen binnen projecten en opdrachten, een docentstage aan te bieden of bijvoorbeeld apparatuur of faciliteiten ter beschikking stellen.’

Stad van de Toekomst is een samenwerkingsverband tussen werkgevers, lokale overheden en het mbo-onderwijs. ‘We spelen samen in op de ontwikkelingen in de regio op het gebied van de groene toekomstbestendige stad, klimaatadaptie, vergroening en natuurinclusief bouwen,’ besluit Rik Meerema.