Zoek
Sluit dit zoekvak.

Menu

Over ons

Stad van de Toekomst: een publiek-private samenwerking (PPS) tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Samen met onze partners bereiden we de nieuwe generatie groene medewerkers zo goed mogelijk voor op de huidige én toekomstige ontwikkelingen in de sector. Het resultaat? Onderwijs dat aansluit op de praktijk.

Dit doen wij door samen met het bedrijfsleven meer vraaggestuurd onderwijs te ontwikkelen. Actueel onderwijs, dat beter aansluit op de praktijk. We zetten volop in op digitalisering, technologie en innovatie, maar ook op de 21e eeuwse vaardigheden zoals kritisch en creatief denken, probleem oplossen en informatievaardigheden. Samen met onze partners ontwikkelen we nieuwe keuzevakken, doorlopende leerlijnen en BBL-trajecten. Huidige opleidingen verrijken we met nieuwe kennis, casussen en gastcolleges. Praktijkgericht leren bevorderen we met praktijkopdrachten en projecten. Kennis en kunde van alle partijen bundelen we en vertalen we naar het groene onderwijs van Aeres MBO Almere.

Onze partners

Stad van de Toekomst is een samenwerkingsverband van Aeres MBO, de gemeente Almere, Flevo Campus en vele bedrijven en instellingen uit de regio.