Zoek
Sluit dit zoekvak.

Menu

Partners

Partners van Stad van de Toekomst spelen in op regionale ontwikkelingen voor een toekomstbestendige stad. Een stad waar klimaat- en natuurinclusief bouwen centraal staat. Samen met de gemeente Almere, bedrijven en instellingen bereidt Aeres studenten optimaal voor op het verbinden van stad en natuur.

BomenCampus

BomenCampus heeft als belangrijkste doel om te zorgen voor voldoende instroom in het bomenvakgebied. Door het vakgebied onder de aandacht te brengen als een aantrekkelijk ontwikkelpad voor jong talent en zij-instromers. Door bedrijven, scholen en overheden te informeren over nieuwe kansen en ontwikkelingen voor boombeheer. Door samen te werken met partijen die de visie delen. En door kennis continu te actualiseren, zodat ook de huidige generatie vakspecialisten zich kan ontwikkelen en actuele vraagstukken rondom boombeheer kan blijven beantwoorden. BomenCampus heeft een nauwe samenwerking met Aeres MBO Almere.

Aeres MBO Almere

Aeres MBO Almere is dé school die stad en natuur met elkaar verbindt. De opleidingen staan allemaal in het teken van een groen profiel in een stedelijke omgeving. De school is altijd in beweging om te werken aan gezonde, duurzame en leefbare omgevingen. De theorie uit de lessen koppelen we altijd aan het werken in de echte praktijk. Door samen te werken met ondernemende mensen, bedrijven en instellingen worden er echte praktijk leeromgevingen gecreëerd. Praktisch gerichte onderwijs lokaal en regionaal, maar ook nationaal en zelfs internationaal. 

Flevo Campus

Voor het eerst in de geschiedenis wonen er meer mensen in steden dan daarbuiten. Die mensen hebben één ding gemeen: ze moeten allemaal eten. Alleen… hoe doe je dat op een gezonde en duurzame manier? Flevo Campus is een kennisinstituut dat wetenschap, onderwijs, ondernemerschap en beleid aan elkaar koppelt en helpt oplossingen te verzinnen voor taaie (stedelijke) voedselvraagstukken.

Babylon Daken

Babylon Daken, geïnspireerd door de hangende tuinen van Babylon, heeft als doel onbenutte daken om te toveren tot een dak met meerwaarde. Een jong, maar zeer ambitieus en specialistisch bedrijf. De ambitie? Zoveel mogelijk daken teruggeven aan de natuur! Duurzaamheid is een van de kernwaarden van Babylon Daken en zij vinden het belangrijk om ook een steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Als partner binnen Stad van de Toekomst leveren zij een waardevolle bijdrage aan de dak- en gevelgroen vraagstukken en keuzedelen.

ROC van Flevoland

Het ROC van Flevoland mag zich met het Practoraat Circulaire Regionale Economie (CRE) op MBO College Lelystad met trots een van de meest duurzame MBO’s van Nederland noemen. Met name de technische-, bouw- en infra opleidingen nemen deel aan de PPS.

Husqvarna

Husqvarna, een merk binnen de Husqvarna Group, is marktleider in innovatieve en hoogwaardige producten en diensten voor het vormgeven van groene ruimten in parken, bossen en tuinen. Sinds 1689 heeft het in Zweden geboren Husqvarna een sterke focus op onderzoek en ontwikkeling en is het een pionier op het gebied van robotmaaiers en kettingzagen. Vandaag de dag bestaat het productportfolio uit de volgende generatie robotmaaiers, riders, kettingzagen en trimmers voor zowel professioneel als particulier gebruik. Duurzame waarde creatie, productinnovatie en digitalisering blijven belangrijk voor de komende jaren. De producten van Husqvarna worden verkocht in meer dan 100 landen.

Aeres Hogeschool Almere

Wanneer er steeds meer mensen in de stad gaan wonen, ontstaan er steeds meer vragen over natuur, leefbaarheid, voorziening van voedsel, water en energie. Er is kennis nodig voor om de groeiende steden wereldwijd leefbaar te houden. Daarom leidt Aeres Hogeschool studenten op rondom de thema’s Food, Nature & Urban Green.

Gemeente Almere

Almere is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Flevoland, in de polder Zuidelijk Flevoland. De gemeente telde op 1 juni 2021 215.995 inwoners. Gemeente Almere fungeert in deze aanvraag als een werkveldorganisatie, aangezien afgestudeerden van het mbo bij hen aan de slag kunnen gaan. De samenwerking ligt vooral bij de uitvoering van de duurzaamheidsagenda. Almere werd ontwikkeld als groene modelstad met innovatieve systemen. De meerdere kernen van Almere, het groenblauwe raamwerk, de voorzieningenstructuur, het gescheiden verkeerssysteem, een collectief gezondheidssysteem en de stadsverwarming zijn kenmerkend voor de stad en het gedachtegoed van destijds. Dit ontwerp voor de stad heeft Almere een voorsprong gegeven op andere steden in Nederland als het gaat om de duurzaamheidsuitdagingen.

idverde

idverde zorgt voor de juiste balans in stadskernen, woonwijken, dorpen, buitengebieden en op bedrijventerreinen. Een natuurlijk evenwicht tussen esthetisch en functioneel, duurzaam en pragmatisch. Groener leven! idverde is een gevestigde naam in de groensector. Met ruim 500 medewerkers landelijk opererend vanuit een twintig locaties. Klanten zijn onder andere zorgorganisaties, kleine en grote bedrijven, recreatieparken, sportverenigingen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en verschillende (semi-)overheden.  idverde NL bestaat uit idverde Nederland B.V, idverde Advies B.V, idverde Bomendienst B.V en idverde Realisatie B.V.

SIGHT Landscaping

SIGHT Landscaping is een landelijk opererend groenbedrijf met een sterke regionale binding. Vanuit die betrokkenheid werken de groene- en civiele medewerkers aan een grote diversiteit van integrale projecten in de buitenruimte. SIGHT wil een innovatieve en stabiele partner zijn voor al haar stakeholders, dat vooroploopt in de branche. Groen heeft een positief effect op de beleving en het welzijn van de mens. SIGHT wil in de veranderende samenleving graag bijdragen aan het maatschappelijk rendement. Door een integrale aanpak waar het bedrijf de verbinding maken tussen de “groene” buitenruimte en de beleving van haar gebruikers.

Donkergroen Dronten

Donkergroen gelooft in de kracht van groen. Een groene omgeving creëert namelijk ruimte, geeft energie en draagt bij aan een gezond en positief leven. Daarom wordt het steeds belangrijker om binnen- en buitenruimten duurzaam in te richten.

Met groene inrichtingen bieden zij de oplossingen voor het herstellen van biodiversiteit en omgaan met klimaatverandering. Circulair en duurzaam, want zo werkt de natuur ook! Om hun visie te verwezenlijken richten zij zich op de strategische pijlers; Circulariteit, Klimaatadaptief, Natuurinclusief, CO2 neutraal en Sociale Duurzaamheid.

Geloven in dat groen gelukkig maakt wanneer mens en natuur op de juiste manier met elkaar verbonden zijn.

Van Raaijen Hoveniers

Van Raaijen Hoveniers is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van exclusieve tuinen vol geluksmomenten. Klanten in de regio Almere, Amsterdam, ‘t Gooi en ook daarbuiten kunnen rekenen op professionele begeleiding vanaf de eerste kennismaking tot en met de oplevering en nazorg. Dit hoveniersbedrijf houdt behalve van mooie tuinen ook van korte lijnen en denkt graag actief mee om specifieke tuinwensen te realiseren.

De Eijk Groep

Een paar jaar geleden zijn Eijkelboom BV en Boogaart Almere BV samengegaan in De Eijk Groep. In de nieuwe combinatie bieden zij samen met Buro de Eijk en De Eijk Duurzaam Werk een breder en landelijk pakket aan diensten. De Eijk Groep gelooft dat een aangename en duurzame leefomgeving mensen gelukkiger maakt. Binnen de Eijk Groep is een eigen opleidingsinstituut, dat nauw samen gaat werken met Aeres MBO Almere binnen dit RIF-project.

Copijn

Copijn is een unieke organisatie met verschillende bedrijven onder één dak. De landschapsarchitecten richten zich op de herontwikkeling van groen erfgoed en de stedelijke groene leefomgeving. De boomspecialisten hebben als grondlegger van het vak veel kennis en ervaring met complexere boomverplantingen, groeiplaatsinrichtingen en snoei. Met de aanleg en beheer van innovatieve daktuinen en groene gevelwanden, behoren zij tot de voorlopers in onze branche. Deze combinatie maakt hen uniek en zorgt voor toegevoegde waarde: zij weten esthetiek en haalbaarheid uitstekend te combineren. Copijn verbetert intensieve leefomgevingen met groene oplossingen en schept toekomstperspectief voor historisch groen.

Kinderboerderij Bijlmerweide

Kinderboerderij Bijlmerweide en Aeres MBO Almere willen samen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en groei van de sector. Daarnaast wil de kinderboerderij goede onderwijs-, scholings- en arbeidsmarktplaatsen stimuleren. Ook is er aandacht voor de maatschappelijke en arbeidsmarktperspectieven van studeren en werken voor en in de sector dierhouderij. De Kinderboerderij heeft al meer dan tien jaar een samenwerking met Aeres MBO Almere.

Dierenhotel Pocahondas

Dierenhotel Pocahondas is een dierenhotel voor alle soorten huisdieren op twee vestigingen, Abbenes en Amsterdam.

Waternet

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Het bedrijf levert drinkwater in Amsterdam en omgeving. En in het gebied van Waterschap Amstel Gooi en Vecht werkt het aan sterke dijken en schoon water.

Provincie Flevoland

De organisatie van provincie Flevoland bestaat uit ongeveer 450 medewerkers. Onder de noemer ‘Flevoland: ruimte voor de toekomst’ hebben VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, CU en D66 in Flevoland een coalitieakkoord voor de periode 2019-2023 gesloten. Samen met inwoners, Provinciale Staten, gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers wordt ingezet op verbetering van mobiliteit, klimaat, energie, natuur, recreatie, toerisme, openbaar bestuur, economie en werkgelegenheid. Er is een goede balans tussen stad en platteland. Maatschappelijke structuren en leefbaarheid worden versterkt. De provincie Flevoland subsidieert de RIF aanvraag.