Zoek
Sluit dit zoekvak.

Menu

RIF-subsidie brengt duurzaamheidsambitie Aeres MBO Almere in stroomversnelling

Aeres MBO Almere krijgt een subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo voor de uitvoering van het projectplan ‘De stad van de toekomst’. Directeur Bauke Houtsma is erg blij met de toekenning, die volgens hem een enorme boost is voor de school en haar opleidingsportfolio.

 
Binnen haar opleidingsprofiel is Aeres MBO Almere nadrukkelijk bezig met duurzame ontwikkeling. Dat geldt zeker voor de opleidingen Aarde en klimaat, Toegepaste biologie en De Groene Stad. De mbo-school profileert zich als de school die stad en natuur verbindt. Dat wordt nog eens extra benadrukt door de Floriade, waarvoor Aeres een educatief lesprogramma ontwikkelde.
 

Publiek-private samenwerking

Een RIF-subsidie is een zogenoemde publiek-private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Het ministerie van OCW verstrekt de vierjarige subsidie, die als doel heeft om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Bij de RIF-aanvraag in Almere is een consortium van veertien partners betrokken, waaronder gemeente, provincie, verschillende groenbedrijven, scholen en een waterbedrijf. Al deze partners hebben een gezamenlijk belang bij de ontwikkeling van ecologisch, sociaal en economisch duurzame steden. Via het investeringsfonds formaliseren én financieren zij een aantal programmalijnen, die de komende vier jaar gegarandeerd tot uitvoering komen. Tot en met 1 april 2026 is met de RIF-subsidie een bedrag gemoeid van in totaal 1,1 miljoen euro.

 

Stroomversnelling

De komende jaren groeit de onderwijslocatie door naar kennisinstelling, waarbij kennisvragen op het gebied van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling worden onderzocht en beantwoord. De toekenning van de RIF subsidie brengt deze ambitie in een stroomversnelling. Bauke: “We gaan verschillende vakspecialistische opleidingen verbreden, waardoor studenten sneller kunnen inspelen op veranderingen in het werkveld. Mede in samenwerking met ROC Flevoland komen er nieuwe keuzevakken, zoals Urban Green Sensoring, Toekomstbestendig waterbeheer en De klimaat- en natuurinclusieve stad. In samenwerking met Aeres Hogeschool Almere werken we verder aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor de opleiding Aarde en Klimaat. Ook docenten krijgen scholing in de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de transitie naar de stad van de toekomst.”

 

Nieuw practoraat van start in 2023

Om de komende jaren over relevante en innovatieve kennis over ‘De stad van de toekomst’ te kunnen beschikken, start er vanaf 2023 nieuw practoraat. De werving voor een practor is al in voorbereiding.

Deze RIF-subsidie betekent een enorme boost voor onze school en ons opleidingsportfolio