Menu

Samen medewerkers van de Toekomst opleiden!

De samenwerking (PPS/RIF) ‘Stad van de Toekomst’ krijgt steeds meer vorm, inhoud en zichtbaarheid. Vandaag met ons logo en binnenkort de lancering van de website ‘Stad van de Toekomst’.

De partners binnen ‘Stad van de Toekomst’ werken samen om de inhoud van het onderwijs en de beroeps(praktijk)vorming versterken, in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen in de regio op het gebied van Growing Green City(‘s) en de relatie met het werkveld versterken, met als doel om medewerkers op te leiden die passen bij deze ontwikkelingen.