Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Menu

Stad van de Toekomst breidt verder uit!

Met een handtekening en handdruk werd maandag 17 juli Husqvarna Nederland BV partner. ‘Als Husqvarna willen wij een bijdrage leveren aan de vergroening en verduurzaming van steden en onze leefomgeving. Dit doen we bijvoorbeeld door in te zetten op elektrificatie in het groenbeheer, robotisering, sensortechnologie en het verzamelen van data. Waar er steeds meer aandacht is voor het belang van groen in de leefomgeving wordt de vraag naar een goed en duurzaam beheer daarvan ook steeds urgenter. Het is belangrijk en interessant om kennis op deze thema’s uit te wisselen’, zegt Wim van Veldhuizen, manager Husqvarna Professional BeNeLux. ‘Husqvarna is een waardevolle nieuwe partner binnen Stad van de Toekomst. De wereld en technologieën veranderen snel en dit vraagt nieuwe kennis en vaardigheden. Husqvarna brengt waardevolle kennis in m.b.t. sensortechnologie en robotisering.’

Partners denken mee over de invulling van het onderwijs, stellen hun bedrijf of organisatie open voor studenten, dragen relevante opdrachten aan en geven bijvoorbeeld gastlessen. 

Stad van de Toekomst is een samenwerkingsverband tussen werkgevers, lokale overheden en het mbo-onderwijs. ‘We spelen samen in op de ontwikkelingen in de regio op het gebied van de groene toekomstbestendige stad, klimaatadaptie, vergroening en natuurinclusief bouwen,’ besluit Rik Meerema.